Scientific communication

 

List of paperworks presented at scientific communication sessions

1). Volovici, D. – ” Metodă de determinare a predicţiei de grup” – Scientific Communication Session, Faculty of Electronics and Telecommunications, Bucharest, 1981.

2). Volovici, D. – ” Model global de prognoză a fiabilităţii sistemelor cu reînnoire” – Scientific Communication Session, Faculty of Electronics and Telecommunications, Bucharest, 1982.

3). Volovici, D. – “Metodă structurală de analiză a fiabilităţii sistemelor complexe mari” – Scientific Communication Session, Electronics and Telecommunications, Bucharest, 1983.

4). Volovici, D. – “Contribuţii la relaţiile dintre planul de control şi costuri” – Scientific Communication Session, Polytechnic Institute of Bucharest, 1983.

5). Volovici, D. – ”Metodă de analiză a fiabilităţii sistemelor complexe mari cu reînnoire” – award-winning    paperwork at Scientific Communication Session “Creaţia ştiinţifică şi tehnică a tineretului “, Sibiu, 1984.

6). Volovici, D. – ”Variabilitatea şi fiabilitatea proceselor tehnologice” – National Symposium of Reliability and Quality Assurance, Bucharest, 1990.

7). Volovici, D. – ”Conducerea adaptivă cu reţele neuronale a unor procese tehnologice” – National Symposium   of Reliability and Quality Assurance, Bucharest, 1993.

8). Volovici, D. ; Brad, R. – ”Diagnoza circuitelor electronice cu ajutorul reţelelor neuronale”- National Symposium of Reliability and Quality Assurance, Bucharest, 1993.

9). Volovici, D. – ”Utilizarea reţelelor neuronale la creşterea fiabilitaţii proceselor tehnologice” – National Symposium of Quality Engineering: Strategies, Methods, Tools , Bucharest, 1994.

10). Volovici, D.; Slavescu, M.-”Diagnoza defectării proceselor cu ajutorul reţelelor neuronale”- International Scientific Session of Mathematics-Informatics, 10-20 May, Faculty of Sciences, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 1996.

11). Volovici, D.– ”Calitatea software” – International Symposium: Increasing the competitiveness of enterprises by promoting quality – Sibiu, September 1997.

12). Volovici, D. (coord.) – “Tir electronic de agrement” – International Exhibition of Inventions, Scientific Research and Technologies: INVENTIKA ’97, Bucharest, 14-19 October 1997 (work awarded with “Diploma of Honour”).