Research Grants

1). Volovici,D. – ”Studiu asupra măsurării gradului de satisfacţie al studenţilor de la specializările Calculatoare şi Electromecanică faţă de activitatea didactică a Catedrei Electotehnică şi Calculatoare”-  “Lucian  Blaga” University of Sibiu,  Faculty  of  Engineering,  March  1996

2). Țuțurea, M.; Stefănuţă, I; Volovici, D.; Bucur, V.; Sîman, E.; Marginean, S.; Lăzureanu,  L.; Dumitracu, D.; Florea, L.; Butănescu, R. –  “Cercetări şi soluţii privind stabilirea perechilor furnizor+acceptor pe tehnologii în cadrul transferului tehnologic”- “Memoriu”-   Research report  for grant 1301/B2,  Ministry of  Research  and  Technology,  “Lucian  Blaga” University of Sibiu,  Faculty  of  Engineering,  November  1996

3). Țuțurea, M.; Stefănuţă, I; Volovici, D.; Bucur, V.;  Sîman, E.; Marginean, S.; Lăzureanu,  L.; Dumitrascu, D.; Florea, L.; Butănescu, R. –  “Cercetări şi soluţii privind stabilirea perechilor furnizor+acceptor pe tehnologii în cadrul transferului tehnologic”- “Cercetare de marketing”  –   Research report    for  grant  1301/B2,  Ministry of  Research  and  Technology,  “Lucian  Blaga” University of Sibiu,  Faculty  of  Engineering,  November  1996

4). Volovici, D.(coordinator) – “Conducerea neuromorfică a sistemelor neliniare de ordinul I și II: Studiul alternativelor la regulatoarele clasice”- Research report for grant 1262.B1,  Ministry of  Research  and  Technology  – “Lucian  Blaga” University  of Sibiu, 1996

5). Volovici, D.(coordinator) – “Echipament şi tehnologie pentru conducerea numerică a proceselor de tratament termic complex: Studiul soluţie pentru microcontroller-ul cu funcţii programabile”- Research report  for  grant  1262.B2, Ministry of  Research  and  Technology  –  “Lucian  Blaga” University of Sibiu, 1996

6). Volovici, D.(coordinator) -“Echipament şi tehnologie pentru conducerea numerică a proceselor de tratament termic complex: Aplicaţie conducere numerică prin microcontroller pentru tratament termic complex” – Research report for grant 1262/A2.1, Ministry of  Research  and  Technology  –  “Lucian  Blaga” University of Sibiu, 1997

7). Volovici, D.(coordinator) – “Conducerea neuromorfică a sistemelor neliniare de ordinul I și II: Experimentarea arhitecturii de reglare neuronală a proceselor neliniare industriale”-  Research report  for grant 1262.A1,  Ministry of  Research  and  Technology  –  “Lucian  Blaga” University of Sibiu, 1997.

8). Volovici,D. (coordinator) – “Compresie de imagini folosind tehnici fractale şi neuronale “, grant CCSU  theme 3 No. 389/1998

9). Volovici,D. – “eUNIV – Soluție e-Business pentru mediul academic universitar” INFOSOC program: Contract No. 34 / 07.11.2001  carried out  between   2001 and 2002

10). Volovici,D. (responsible for quality management )- “e-CASTOR – sistem informatic distribuit pentru monitorizarea calităţii serviciilor publice de transport urban” (Contract No. 6 C  13 / 24.11.2003)  between   2003 and 2005

11). Volovici,D. (responsible for the  research team ) -“SCRIBe – Sistem informatic de achiziție, prelucrare si vizualizare a fondului de carte veche pentru punerea la dispoziția comunității a patrimoniului cultural național(Contract No. 13 B/2004)  between   2004 and 2005

12). Volovici, D. –e–EDU–Quality – Sistem de Management al Calităţii în învăţământul superior bazat pe instrumente informatice de învăţare şi cunoaştere“(CEEX Contract No. 93 / 2006)  between  2006 and 2008

13). Volovici,D. – “eTransMobility – Sistem orientat agent pentru modelarea şi optimizarea transportului de persoane(CEEX contract, contract No. 116 / 2006)  between    2006 and 2008

14). Volovici,D. – “Sistem inteligent de asistare a deciziei în planificarea şi proiectarea avansată a produselor şi proceselor – iDDesign“, Contract PN II,  Partnerships, Contract No.12-092 / 2008

15). Volovici,D. – “ Abordări inovative pentru evaluarea calităţii în e-learning – eLearnQ “, Contract PN II,  Partnerships, Contract No. 12-080 / 2008,  Coordinator:  University  of Bucharest

16). Volovici,D. (grant director)  –  “Tehnici pentru managementul conţinutului digital – TEMACOD“, contract  obtained  under  the  national   research  plan  PNII 2008-2010  partnerships program ,  coordinator  Polytechnic  University  Bucharest, Contract No.12099/01.10.2008

17). Volovici,D. (grant director)  – Sistem integrat pentru indexarea şi partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate – SIPTEH“, contract  obtained  under  the  national   research  plan PN II 2008-  partnerships program ,  coordinator  “Dunarea de Jos” University of Galati

18). Volovici,D. (ICT trainer) – “e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”-  funded  by Human Resources Development Operational Sectoral  Programme , project POSDRU/ 157/1.3/S/140877;   “Lucian  Blaga” University of Sibiu, 2014-2015

19). Volovici,D. (ICT   training   expert): ” e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC,  pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități “- POSDRU/156/1.2/G/141055;    “Lucian  Blaga” University of Sibiu, 2014-2015