Publications list

 1. Catuneanu, V.M.; Mihalache, A.; Volovici, D. – ”Model instruibil pentru prognoza fiabilităţii sistemelor” in volume ”The Scientific Communications Session: Realizări in domeniul electronicii profesionale” – Snagov, September, 15-17, 1983 (in romanian)
 2. Catuneanu, V.M.; Volovici, D. – ” Utilizarea reţelelor Petri în studiul fiabilităţii proceselor tehnologice” in volume ”The 4th National Conference  of Electronics,  Telecommunication, Automation and Computer Science, CNETAC 1988” – Bucharest, 1988 (in romanian)
 3. Roşca, P.; Popa, V.M.; Diaconescu, C.; Modran, L.; Volovici,D. – ”Algoritm şi program pentru aproximarea caracteristicilor unor traductoare de deplasare analog-numerice” – in volume ”The 2th Symposium < Structures, algorithms and equipment for advanced control of industrial processes >” – Iaşi, 1989 (in romanian)
 4. Volovici, D. – ”Consideraţii privind noţiunea de fiabilitate a proceselor tehnologice” – in volume ” The 2th Symposium < Structures, algorithms and equipment for advanced control of industrial processes > ” – Iaşi, 1989 (in romanian)
 5. Catuneanu, V.M.; Mihalache, A.; Volovici, D. – ”Process reliability analysis” – Scientific Bulletin, IPB, Electrical Engineering – vol. 52, No. 2, 1990
 6. Volovici, D. – ” Fiabilitatea structurală a proceselor tehnologice” – 1st PhD Report , ITC Bucharest, 1992 (in romanian)
 7. Volovici, D. – ”Modele autoinstruibile de conducere a proceselor tehnologice” – 2nd PhD Report, ITC Bucharest, 1993 (in romanian)
 8. Volovici, D. – ”The structural modelling of the technological processes” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Vol. X(1) – University of Sibiu, Sibiu, 1993 – pp. 78-84
 9. Volovici, D. – ”The reliability of the technological processes as a function of the reliability and Mayntainability of equipments” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Vol. X(1) -University of Sibiu, Sibiu, 1993 – pp. 85-94
 10. Volovici, D. – ” Fiabilitatea proceselor tehnologice flexibile” – PhD Thesis, Polytechnic Institute of Bucharest, Faculty of Electronics and Telecommunications, 1994 (in romanian)
 11. Volovici, D.; Iridon, M. – ”Bayesian Networks” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Volume XIV – University of Sibiu, Sibiu, 1995
 12. Volovici, D. – ”Handling uncertainty” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Volume XIV – University of Sibiu, Sibiu, 1995
 13. Daniel Volovici, Remus Brad – La reconnaissance des formes par reseau de perceptrons, Acta Universitatis Cibiniensis, Technical series, vol XIV(2) pp.15-21, ”Lucian Blaga” University Publishing House, Sibiu, 1995, ISSN-1221-4930
 14. Volovici , D. – ”A new learning algorithm for recurrent networks” – (Preprints of the 3rd IFAC/IFIP/IFORS Workshop: Intelligent Manufacturing Systems – October 24-26, 1995, Bucharest, Romania – Volume II) International Federation of Automatic Control, IFAC Proceedings Volume 28, Issue 24, October 1995, Pages 323-328, Elsevier, 1995 (https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)46570-0)
 15. Gheorghe, I.; Volovici, D.; Iridon, M. – ”Cercetări privind amortizarea interna proporţională cu modele discretizate pe calculator, a barelor de alezat” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series Applied Mechanics) – Volume XVII – ”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1995 (in romanian)
 16. Gheorghe, I.; Volovici, D.; Iridon, M. – ”Influenţa variaţiei unghiurilor de aşezare şi degajare asupra vibraţiilor sculelor zvelte” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series Applied Mechanics) – Volume XVII -”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1995 (in romanian)
 17. Volovici, D.; Rentea, C. – ”Compatibilitatea electromagnetică” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Vol. XX -”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1995 (in romanian)
 18. Volovici, D. – ”Influenţa datelor experimentale asupra predicţiei de grup” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Volume XXII – University ”Lucian Blaga” of Sibiu, Sibiu, 1995 (in romanian)
 19. Volovici, D.; Iridon, M. – ”Alternative la procedura de cautare MINIMAX in inteligenţa artificiala” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Volume XXII -”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1995 (in romanian)
 20. Volovici, D. – ”Modelare şi simulare” – in volume “The Scientific Communications Session: Involvement of scientific research in the development and modernization of product processes ” – Sibiu, 1995 (in romanian)
 21. Baier, I.; Solomon, L.B.; Volovici, D.; Seres-Sturm, L.; Solomon, C.T.; Langa, N. – ”The modification of the post-immobilization elbow stiffness with non-steroidal anti-inflammatory drugs” – in Volume “Abstracts of the 7th Congress of the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy: May, 10-15, 1996; Budapest, Hungary” – Budapest, 1996
 22. Modran, L.; Volovici, D.; Vişa, I. – ”The transient regime equations of the permanent magnet synchronous machine in dependence of the currents” – in volume “Proceedings of the 5th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments OPTIM ’96: Braşov, May, 15-17,1996” – The Transilvania University of Braşov, Faculty of Electrical Engineering, 1996
 23. Modran, L.; Volovici, D.; Vişa, I. – ”The magnetic adhesion forces to a permanent magnetic synchronous machine” – in Volume: “Proceedings of the 5th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments OPTIM ’96: Braşov, May 15-17,1996” – The Transilvania University of Braşov, Faculty of Electrical Engineering, 1996
 24. Modran, L.; Volovici, D. – ”Permanent magnet synchronous generator with rectifier – stability in autonomous state” – in “Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity: Craiova, June 6-7, 1996” – Volumul III: “Electrical Machines, Electrical Drivers and Electromechanical Equipment” – University of Craiova, 1996
 25. Volovici, D. – ”Time series forecasting with neural networks” – in “Proceedings of the International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process informatics SINTES 8: Craiova, June 6-7, 1996” – vol. “Automation & Robot Control” – University of Craiova, 1996
 26. Volovici, D.; Rentea, C. – Utilizarea reţelelor neuronale pentru monitorizarea mediului” – in “Lucrări susţinute la Conferinţa Internaţională: Electrotehnologii şi mediu ambiant ICEH ’96, Sibiu, 28-29 November 1996” – “Lucian Blaga” University  of Sibiu, Sibiu, 1996 (in romanian)
 27. Volovici, D.; Spătar, O. – Studiu privind realizarea unui sistem automat de cântărire conectat la magistrala unui calculator – in ” The 1st Scientific Communications Session of Land Forces Academy ” , Section 1: Mathematics- Informatics- 10-11 December 1996 – Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 1996 (in romanian)
 28. Sârbu, N.; Barbu, Şt.; Volovici, D. – ”Consideraţii asupra cinematicii mecanismului şurubului cu bile. I. Poziţia” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series Applied Mechanics) – Vol. XVIII – ”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1996 (in romanian)
 29. Sârbu, N.; Barbu, Şt.; Volovici, D. – ”Consideraţii asupra cinematicii mecanismului şurubului cu bile. II. Vitezele in cazul condiţiilor de contact hertzian” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series Applied Mechanics) – Vol. XVIII – ”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1996 (in romanian)
 30. Sârbu, N.; Barbu, Şt.; Volovici, D. – Consideraţii asupra cinematicii mecanismului şurubului cu bile. III. Vitezele in condiţiile contactului cu deformaţii elastice” – (”Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series C. Applied Mechanics) – Vol. XVIII-”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1996 (in romanian)
 31. Solomon, L.B.; Seres-Sturm, L.; Baier, I.; Volovici, D.; Solomon, C.T. – ”Modificarea redorii articulare a cotului după imobilizare, prin medicaţie cu antiinflamatoare non steroidiene (AINS)” – in “Medical Sibiu” – year VIII, No. 2, April-June 1997 (in romanian)
 32. Volovici, D.; Iridon, M. – Least Mean Squares vs Least Mean Moduli” – (” Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Vol. XXVII – ”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1997
 33. Volovici, D.; Iridon, M. – LMS vs LMM: Simulation Results for Different Learning Methods” – (” Acta Universitatis Cibiniensis” – Technical series A. Electronics, Electrotechnics and Computer Science) – Vol. XXVII – ”Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 1997
 34. Solomon, L.B.; Seres-Sturm, L.; Baier, I.; Volovici, D. – ”Recuperarea redorii articulare după imobilizare” – in “Medical Sibiu” – year VIII, No. 4, October-December 1997 (in romanian)
 35. Volovici, D.; Mitea, A. – “Abordări actuale în domeniul bazelor de date” Scientific Bulletin of the Faculty of Engineering of Hunedoara, 1997 (in romanian)
 36. Volovici, D.; Rentea, C. – “Tehnici adaptive de identificare a regimului deformant din sistemele electromagnetice” – Scientific Bulletin of the Faculty of Engineering of Hunedoara, 1997 (in romanian)
 37. Volovici, D.; Spătar, O. – “Studiu privind realizarea unui sistem automat de cântărire si contabilizare automată” – Scientific Bulletin of the University of Pitesti, 1997 (in romanian)
 38. Volovici, D.; Bogdan, M. – “Metodă de măsurare a puterii in regim deformant” – Scientific Bulletin of the University of Pitesti, 1997 (in romanian)
 39. Volovici, D.; Breazu, M. – “Comparație între compresia imaginilor prin Kohonen-SOM și algoritmul LGB” – Symposium ECIT-97, Volume 2, pp. 113-118, Piteşti, November 1997(in romanian)
 40. Oancea, Marius, Ciprian Candea, and Daniel Volovici. “SibiuTeam Team.”RoboCup-99 Team Descriptions, Simulation League (1997) pp: 139-143
 41. Volovici, D.; Ilie, B.; Spătar, O. – “A study of digital processing system for linear variable differential transducer” –International Symposium SINTES’98, Craiova, 1998
 42. Volovici, D.; Brad, R. – “Cardiac motion tracking on echocardiographic sequences” – International Symposium SINTES’98, Craiova, 1998
 43. Brad, R.; Volovici, D.– “Tracking Water Courses in Satellite Images”, Proceedings of “International Symposium on System Theory, Robotics, Computer and Process Informatics”, IXth Edition, vol. “System Theory” pp.306-312, Craiova, Romania, 1998
 44. Breazu, M.; Volovici, D. – “Neural image compression in Karhunen-Loeve space” –International Symposium SINTES’98, Craiova, 1998, pp. 153-158
 45. Breazu M., Sima D., Volovici D. – “Metode de partiţionare a imaginii in compresia fractală a imaginilor”, The 2nd Scientific Communications Session of Land Forces Academy, Volume Informatics, ISBN 973-98208-9-1, pp. 65-75, Sibiu, 1998 (in romanian)
 46. Volovici, D.; Baciu, R., “Modele de iluminare in grafica 3D“, The 2nd Scientific Communications Session: Science, Management, Efficiency, Sibiu, December, 1998, pp. 51-60, ISBN 973 – 98208 – 9 – 1 (in romanian)
 47. Volovici, D. – “Raporturile psihologiei cu teoria probabilităților in perspectivă istorică” – Scientific Communications Session of Land Forces Academy, Volume: Psychology, Sociology, Law – Land Forces Academy Publishing House, Sibiu 1998, ISBN 973-98208-9-1, pp. 1-5 (in romanian)
 48. Volovici, D.; Rentea, C.; Mărginean, I. – “Simularea – ca preocupare umană. Aplicaţii in domeniul militar”,  The Scientific Communications Session: Computer in weapon and education, Sibiu, June, 3  1999 (in romanian)
 49. Breazu M., Toderean G., Volovici D., Iridon M., “Speeding-up fractal image compression by working in Karhunen-Loeve transform space“, IEEE-INNS International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN-99, ISBN 0-7803-5532-6, #494, Section 8.3, Washington, DC, SUA, July 1999
 50. Volovici D., Mihalache A., Iridon M., Breazu M. – “A new backproppation algorithm“, IEEE-INNS International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN-99, ISBN 0-7803-5532-6, #493, Section 5.1, Washington, DC, SUA, July 1999
 51. Volovici, D.; Volovici, M. R. – “ Noi concepte de regăsire a informaţiilor în    bibliotecile universitare”, Conference MEDINF’99, October 14-16, Sibiu, 1999 (in romanian)
 52. Breazu M., Volovici D. – “Improving rate-distortion curves for Karhunen-Loeve Transform based image compression by using a deflation architecture”, International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics – SINTES10, ISBN 973-98836-6-4, pp. A185-188, Craiova, May 2000
 53. Brad R., Volovici D. – “Blood Cells Detection from Microscopic Images”, Proceedings of the 10th International Symposium on System Theory, Robotics, Computer and Process Informatics, Craiova, pp. C-113, May 2000, ISBN 973-98836-6-4
 54. Moisil, I.; Crisu, M.; Volovici, D. – “A comparative study of Hypertension Management Guidelines and protocols: Towards a standardized approach – Lekar a Technika, 2000
 55. Breazu M., Toderean G., Volovici D. – “Block­-artifact reduction in fractal image compression by collage error weighting”, The First IEEE Pacific-Rim Conference on Multimedia, Sydney, Australia, 2000
 56. Candea, C.; Oancea M.; Volovici, D. – “Emulating real soccer.” in Proceedings of the International Conference Beyound, pp. 35-38. 2000
 57. Breazu M., Volovici D., Mihu Z.I., Brad R. – “Improving Karhunen-Loeve Based Transform Coding by Using Square Isometries”, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, Washington DC, pp.1881-1885, July 2001, ISBN 0-7803-7046-5
 58. Volovici D., Breazu M., Mihalache A. – “Unknown Order Process Emulation”, INNS-IEEE International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN’01, ISBN: 0-7803-7046-5, pp. 1318-1321, Washington, DC, July 2001
 59. Breazu M., Pitic A., Volovici D., Brad R. – “Near-Lossless LZW Image Compression”, SINTES 11, vol. II, Craiova 2003, ISBN 973-8043-416-6
 60. Volovici, R; Volovici, D. – “The Necessity for Managers to have Knowledge of Information Systems”, The Scientific Communications Session IMT Oradea, 2003; University of Oradea,  “ Managerial and Technological Engineering”, University of Oradea Publishing House, 2003
 61. Volovici D.; Oprean C.; Volovici R.M. – “Measures of similarity between students” 2nd Balkan Conference on Engineering Education, Sibiu, 16-19 September 2003; pp 85-89
 62. Breazu M., Pitic A., Volovici D., Sima D. – “Dictionary Clearing vs. Freezing in Near-Loss in CONTI Conference, Craiova, Romania, 2004
 63. Contarello, A., Fortunati, L., Gomez, P., Mante, E., Vershinskaya, O., & Volovici, D. (2005). “General trends in digital culture”. UNESCO between Two Phases of the World Summit on the Information Society, 123
 64. Kifor, C.V.; Volovici, M.R.; Volovici, D. – “Modelling processes in HEIs”; The 3nd Balkan Conference on Engineering Education Sibiu, 12-15 September 2005, pp 234-241
 65. Boncut, M.; Volovici, M.R.; Volovici, D. – “Methods in information storage and retrieval in central library of the “Lucian Blaga” University of Sibiu”, in “E-learning and Multicultural Educations: Digital Divide and Digital Opportunities”, Roma, 2008
 66. Volovici R.M., Volovici D., “The users’ profile in the University Libraries”, 5th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Tulcea, ISBN: 978-973-730-496-4, 2008
 67. Contarello A., Fortunati L., Fernandez P.G., Mante-Meijer E., Vershinskaya O., Volovici D., “ICTs and the Human Body: An Empirical Study in Five Countries”, in volume “The Social Dynamics of Information and Communication Technology” , 2008
 68. Volovici R.M., Volovici D., “Information retrieval and the user’s profile. Critical aspects”, 8th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases, ISBN: 978-960-474-051-2, pp 46-48 Published: 2009
 69. Daniel Volovici, Antoniu Pitic, Alina Pitic, Adi-Cristina Mitea – An analysis of file formats used in digital libraries, The 1st international conference in Romania of Information Literacy, April 2010, pp. 237-244, ISSN 2067-9882, April 2010
 70. D. Volovici, M. Breazu, G. Curea, D. Morariu – “Statistical Methods for Performance Evaluation of WEB Document Classification”, The 1st international conference in Romania of Information Literacy, April 2010, pp. 256-264, ISSN 2067-9882, April 2010
 71. D. Volovici, M. Breazu, A.C. Mitea, D. Morariu – “Digital Information Retrieval”, The 1st international conference in Romania of Information Literacy, April 2010, pp. 222-230, ISSN 2067-9882, April 2010
 72. Adi-Cristina Mitea, Daniel Volovici, Antoniu Pitic, “The good and the bad: An evaluation of DBMS characteristics for digital libraries support”, 9th Roedunet International Conference (RoEduNet), June 2010, pp. 234-239, ISSN 2068-1038, June 2010
 73. D. Volovici, M. Breazu, A.C. Mitea, D. Morariu – “Digital Information Retrieval”, in Journal of Studies in Informatics and Control, Vol. 19, issue 2, June 2010, pp. 185-192, ISSN 1220-1766, June 2010 (ISI, impact factor 0.671 in 2010 https://sic.ici.ro/past-issues/volume19-issue2-2010/volovici-2/)
 74. Volovici, M. Breazu, G. Curea, D. Morariu – “Statistical Methods for Performance Evaluation of WEB Document Classification”, in Journal of Studies in Informatics and Control, Vol. 19, issue 2, June 2010, pp. 169-175, ISSN 1220-1766, June 2010 (ISI, impact factor 0.671 in 2010 – https://sic.ici.ro/past-issues/volume19-issue2-2010/volovici/)
 75. Antoniu Pitic, Daniel Volovici, Adi Mitea – “Digital Libraries in the Social Networks Era”, The 2nd conference in Romania of Information Science and Information Literacy, ISSN 2067-9882, April 2011
 76. Adi-Cristina Mitea, Daniel Volovici, Antoniu Pitic – “Digital Libraries – Good or Bad Choices on Organizing Information” – Special issue of The Romanian Educational Network – RoEduNet, UbiCC Journal, Volume 6, 2011
 77. Antoniu Gabriel Pitic, Daniel Volovici, Andrei Tara, Adi-Cristina Mitea, “Data Mining in Social Networks”, Proceedings of the 3rd International Conference on Information Science and Information Literacy, Sibiu, Romania, ISSN 2247-0255, 6 pp., 2012
 78. Doina Banciu, Antoniu Gabriel Pitic, Daniel Volovici, Adi Cristina Mitea, “Using Social Networking Software to Promote Digital Libraries”, in Journal of Studies in Informatics and Control, (ISI, impact factor 0.578 in 2011/ 0.554 in 2012), ISSN 1220-1766, vol. 21 (2), pp. 221-226, 2012
 79. Mante-Meijer, E., Vershinskaya, O. and Volovici, D., 2012. “ICTs and the Human Body: An Empirical Study in Five Countries”1. The Social Dynamics of Information and Communication Technology, pp 25
 80. Antoniu Gabriel Pitic, Daniel Volovici, Andrei Tara, Adi-Cristina Mitea, “Data Mining in Social Networks”, Transilvania Journal, ISSN: 0255-0539, 2013
 81. Cocan, N.; Palade, H.C.; Nicolaescu, S.S.; Volovici, D. “A newborn/infant monitoring approach using medical IOT devices” Academic Journal of Manufacturing Engineering, No. 14(3), ISSN 15837904, Politehnica 2016
 82. Volovici, D. “Evaluation of Classication in More Than Two Classes” International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences 2016/12/1
 83. Circioroaba C., Stancu M., Morariu D., Volovici D. „Part of Speech Tagging in Romanian Texts” Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, Volume 7, No.1, June 2017
 84. A.M. Botez, R. Volovici, D. Volovici, A. Repanovici “Facial recognition system used in verification Systems for library users“-in Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 2019