Andrei Gheorghiţă

PublicaţiiVolume:

RO  Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță și Claudiu D. Tufiș (coord.), Alegerile prezidenţiale din România, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012.

Download
 
RO Andrei Gheorghiţă, Lideri politici şi construcţia deciziei de vot.Iaşi: Institutul European, 2010.

RO Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Claudiu D. Tufiş (coord.), Alegerile pentru Parlamentul European. România 2009. Iaşi: Polirom, 2010.

Download
RO Gabriel Bădescu, Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă, Cristina Stănuş şi Claudiu D. Tufiş, Implicarea civică şi politică a tinerilor. Constanţa: Editura Dobrogea, 2010.

Download

Articole:


EN 'Many', 'half' or 'one out of two'? Assessing the effectiveness of counter-biasing techniques in reducing self-reported turnout (coautor Mircea Comșa) Revista de cercetare și intervenție socială, Vol. 55, 2016, pp. 80-97 Download
EN Voter Characteristics and Leader Effects in a Post-Communist Context: The Case of the 2012 Legislative Elections in Romania Romanian Journal of Political Science, Vol. 15, No. 1, 2015, pp. 52-79 Download
EN Transnational Solidarity and Public Support for the EU Enlargement (coautor Horatiu Rusu) Sociologia - Slovak Sociological Review, Vol. 46, No. 3, 2014, pp. 261-282 Download
EN Book review: Kees Aarts, André Blais and Hermann Schmitt (eds.), Political Leaders and Democratic Elections Social Change Review, Vol. 11, Iss. 2, 2013, pp. 153-155 Download
EN Vote Transfers, Thwarted Voters and Newcomers in the 2009 Presidential Runoff in Romania Social Change Review, Vol. 9, Iss. 2, 2011, pp. 135-155 Download
EN Civil Society in the 2004 Romanian Elections: Watchdog, Involved Arbiter or Political Actor? [Societatea civilă în alegerile din 2004 în România: câine de pază, arbitru implicat sau actor politic?] (coautor Aurelian Muntean) Social Change Review, Vol. 8, Iss. 1, 2010, pp. 33-68 Download
RO

Scalarea şi analiza dimensională a datelor de tip ordine preferenţială: modele unfolding [Scaling and Dimensional Analysis of Preferential Choice Data: Unfolding Models]

Revista de Sociologie, Vol. 6, No. 2, 2008, pp. 39-60 Download
RO

Discurs politic şi construcţia imaginii candidaţilor în alegerile prezidenţiale din 2000 [Political Discourse and the Candidate Image Formation in the 2000 Presidential Elections]

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Politica, No. 1, 2006, pp. 115-131 Download
RO Transmiterea intergeneraţională a opţiunilor politice: o abordare conceptuală [Intergenerational Transmission of Political Orientations: A Brief Conceptual Discussion] Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Politica, No. 1, 2005, pp. 105-114 Download
EN Mechanisms of Candidate Evaluation in Local Elections [Mecanisme de evaluare a candidaţilor în alegerile locale]

(coautor Raluca Soreanu)

Romanian Journal of Society and Politics, Vol. 4, No. 2, 2004, pp. 5-25 Download
RO Măsurarea fenomenului personalizării în politica românească: impactul liderilor asupra intenţiei de vot, 1995-2003 [Measuring the Personalization of Romanian Politics: Leaders' Impact on Voting, 1995-2003] Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Politica, No. 1, 2004, pp. 3-19 Download
EN The Rationalities of Corruption: A Focus Group Study with Middle-Sized Business Firms [Motivaţiile corupţiei: un studiu bazat pe focus grup asupra firmelor mijlocii]

(coautori Ronald F. King şi Irina Kantor)

Romanian Journal of Society and Politics, Vol. 3, No. 1, 2003, pp. 132-164 Download
RO Corupătorul - veriga activă din lanţul corupţiei [The Corruptor - the Active Link in the Chain of Corruption] Europolis, No. 2, 2003
RO Identitate religioasă şi integrare socială [Religious Identity and Social Integration]

(coautor Raoul Rusalin)

WEB, No. 6-7, 2001, pp. 92-115 Download
RO Repere ale socializării politice în mediul universitar clujean. Paliere de inserţie în viaţa social-politică [Markers of Political Socialization for Students in Cluj]

(coautor Claudiu Bădescu)

WEB, No. 6-7, 2001, pp. 78-91 Download


Capitole în volume:


EN 

Determining the Components of Leader Effects in a Post-Communist Context 

Marina Costa Lobo şi John Curtice (eds.), Personality Politics? The Role of Leader Evaluations in Democratic Elections, Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 261-282. 

Link

RO 

Transferuri de voturi, alegători nereprezentaţi şi nou-veniţi în cel de-al doilea tur al competiţiei prezidenţiale din 2009

Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Claudiu D. Tufiş (eds.), Alegerile prezidenţiale din România, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 97-116.  

Download 

RO 

Introducere [Introduction]
(coautori Mircea Comşa şi Claudiu D. Tufiş)
 

Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Claudiu D. Tufiş (eds.), Alegerile prezidenţiale din România, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 21-28. 

Download 

EN 

This is not the beginning of a Beautiful Friendship! Civil Society and Elections
(coautor Aurelian Muntean)
 

Gabriel Bădescu (ed.), Associations and Democracy in Romania, Cluj-Napoca: Accent, 2010, pp. 221-263.

Download 

RO

Trecutul comunist în conştiinţa adolescenţilor [How Do Teenagers Perceive Communism]

Gabriel Bădescu, Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă, Cristina Stănuş şi Claudiu D. Tufiş, Implicarea civică şi politică a tinerilor, Constanţa: Editura Dobrogea, 2010, pp. 64-71

Download

RO

Cum explicăm votul? Lideri politici, candidaţi şi construcţia deciziei de vot [How to Explain the Vote? Political Leaders, Candidates, and Vote Choice]

Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Claudiu D. Tufiş, Alegerile pentru Parlamentul European. România 2009, Iaşi: Polirom, 2010, pp. 147-170

RO

Introducere [Introduction]

(coautori Mircea Comşa şi Claudiu D. Tufiş)

Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Claudiu D. Tufiş, Alegerile pentru Parlamentul European. România 2009, Iaşi: Polirom, 2010, pp. 13-18

RO

Lideri politici şi electorat [Political Leaders and the Electorate]

Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Ovidiu Voicu, Barometrul de Opinie Publică Octombrie 2006. Profiluri electorale, Bucureşti: Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 2006, pp. 41-52

Download

RO

"Dosariada"

Mircea Comşa, Andrei Gheorghiţă şi Ovidiu Voicu, Barometrul de Opinie Publică Octombrie 2006. Profiluri electorale, Bucureşti: Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 2006, pp. 21-25

Download

EN

Teaching Students How to Think Critically and Actively Express Their Opinions [Cum pot fi învăţaţi studenţii să gândească critic şi să îşi exprime părerile de o manieră activă]

Gabriela Gregušová (ed.), How to Teach Political Science?, Paris: epsNet & Sciences Po, 2005, pp. 27-29

Download

EN

Middle-Sized Business Firms and Corruption: Perceptions and Rationalities [Firmele mijlocii şi corupţia: percepţii şi motivaţii]

Bogdan Voicu şi Horaţiu Rusu (eds.), Globalization, European Integration, and Social Development in European Postcommunist Societies, Sibiu: Psihomedia, 2003, pp. 117-127


Conferinţe:


EN On the conditionality of leader effects in post-communist societies: estimating the impact of party and leader characteristics (coautor Mircea Comșa) 4th International Conference of the Romanian Sociological Society „New Societies, Old Minorities/ New Minorities, Old
Societies
?”, Sibiu, 29 septembrie-1 octombrie 2016
 
RO Caracteristici ale liderilor şi personalizarea politicii electorale în democraţiile Europei Centrale şi de Est (coautor Mircea Comșa) Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării ACUM 2015 & Conferinţa Naţională a Societăţii Sociologilor din România, Braşov, 19-21 noiembrie 2015  
EN The personalization of electoral politics and leader characteristics in the Eastern post-communist bloc (coautor Mircea Comșa) 12th Conference of the European Sociological Association, Praga, 25-28 august 2015  
EN Leader characteristics and the personalization of electoral politics in Central and Eastern European Democracies
(coautor Mircea Comşa)
5th Annual Conference of the European Political Science Association, Viena, 25-27 iunie 2015  
RO Politica centrată pe candidat şi caracteristici ale partidelor în noile democraţii din Europa Centrală şi de Est
(coautor Mircea Comşa)
Simpozionul internaţional 'Ideologii, valori şi comportamente politice în Europa Centrală şi de Est', Timişoara, 12-13 decembrie 2014  
EN Personalization of electoral politics and party characteristics in Central and Eastern European democracies
(coautor Mircea Comşa)
Conferinţa 'What's next for democratic capitalism?', Varşovia, 7-8 noiembrie 2014  
EN Party characteristics and leader effects in post-communist polities
(coautor Mircea Comşa)
European Sociological Association (ESA) RN36 Midterm Conference '25 Years after the Communism: East and West of Europe in Search of Solidarity', Gdansk, 16-18 octombrie  2014  
EN Election studies in Romania: where are we now? Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Plenary Meeting in Berlin, 8-11 octombrie 2014  
EN The personalization of electoral decision and voter characteristics in a post-communist context 37th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Roma, 4-7 iulie 2014  
EN Voter characteristics and the personalization of electoral behaviour in Romania Conferinţa Internaţională a Societăţii Sociologilor din România, Iaşi,  9-10 mai 2014  
EN Public spending and social solidarity
(coautor Horaţiu Rusu)
Ediţia a XII-a a Conferinţei Anuale a Cercetării de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sibiu, 11-12 octombrie 2013  
RO Caracteristicile personale ale liderilor politici şi impactul acestora asupra deciziei de vot: cazul României Ediţia a XII-a a Conferinţei Anuale a Cercetării de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sibiu, 11-12 octombrie 2013  
EN Social solidarity in distorted times: Unfolding the Romanian case
(coautor Horaţiu Rusu)
11th Conference of the European Sociological Association, Torino, 28-31 august 2013  
RO Caracteristicile liderilor politici şi personalizarea politicii electorale în România postcomunistă Conferinţa Naţională a Societăţii Sociolologilor din România, Iaşi, 16-18 mai 2013  

EN 

Transnational Solidarity and Public Support for the European Union
(coautor Horaţiu Rusu) 

2nd International Conference of the Romanian Sociological Society, București, 31 mai-3 iunie 2012

 

RO 

Solidaritate transnaţională şi euroscepticism
(coautor Horaţiu Rusu) 

Ediţia a X-a a Conferinţei Anuale de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sibiu, 14-15 octombrie 2011  

 

RO 

Reducerea supraraportării participării la vot prin contra-distorsionare. Evaluarea unor formulări alternative
(coautor Mircea Comşa) 

Ediţia a X-a a Conferinţei Anuale de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sibiu, 14-15 octombrie 2011 

 

EN 

Social solidarity and Euroscepticism
(coautor Horaţiu Rusu)

10th Conference of the European Sociological Association, Geneva, 7-10 septembrie 2011 

 

EN 

«Many», «half» or «one aut of two»? Assessing counter-biasing techniques to reduce self-reported turnout
(coautor Mircea Comşa) 

4th Conference of the European Survey Research Association, Lausanne, 18-22 iulie 2011 

 

EN

«Many», «half» or «one aut of two»? Assessing counter-biasing techniques to reduce self-reported turnout
(coautor Mircea Comşa)

1st Annual Conference of the European Political Science Association, Dublin, 16-18 iunie 2011

EN

Euroskepticism, Eurooptimism, and Social Solidarity

(coautor Horaţiu Rusu)

HOPES Spring Workshop "Social Solidarity and Sustainability Across the Euro-Mediterranean Partnership", Atena, 1-3 aprilie 2011

RO

Cum explicăm popularitatea candidaţilor? Mecanisme de evaluare a candidaţilor la alegerile prezidenţiale [Mechanisms of Candidate Evaluation in Presidential Elections]

A IX-a ediţie a Conferinţei Anuale a Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 15-16 octombrie 2010

EN

The Impact of Political Leaders on Voting in Romania. Going Further [Influenţa liderilor politici asupra votului în cazul României]

5th Conference of the Portuguese Political Science Association, Aveiro, 4-6 martie 2010

Download

RO

Cât de personalizată este politica electorală românească? Lideri politici şi comportament electoral [How Personalized is Romanian Electoral Politics? Political Leaders and Electoral Behaviour]

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice "Schimbare socială, cultură şi comunicare în societatea contemporană", Sibiu, 22-24 octombrie 2010

EN

The Impact of Political Leaders on Voting in Romania [Influenţa liderilor politici asupra votului în cazul României]

ECPR Joint Sessions, Lisabona, aprilie 2009 (lucrarea nu a fost prezentată)

Download

EN

Romanian Civil Society and Its Active Role in the 2004 Elections: From Monitoring to Blackmail Potential [Rolul activ al societăţii civile româneşti în alegerile din 2004: de la monitorizare la potenţial de şantaj]

(coautor Aurelian Muntean)

American Political Science Association 2005 Annual Conference, Washington, 1-4 septembrie 2005

Download

EN

Totalitarian and Post-Totalitarian Romania [România în perioada totalitară şi după]

Socrates/Erasmus Orientation Seminar, Cluj-Napoca, 14 martie 2005

EN

Teaching Students How to Think Critically and Actively Express Their Opinions [Cum pot fi învăţaţi studenţii să gândească critic şi să îşi exprime părerile de o manieră activă]

epsNet Workshop for Young University Teachers, Praga, 18 iunie 2004

Download

EN

Middle-Sized Business Firms and Corruption: Perceptions and Rationalities [Firmele mijlocii şi corupţia: percepţii şi motivaţii]

International Round Table "Globalization, Intergration, and Social Development in Central and Eastern Europe, Sibiu, 6-8 septembrie 2003

Download

EN

CEOs and Followers: Motives and Values in Romanian Companies After 13 Years of Transition

(coautori Alexandru Catană şi Doina Catană)

VI th Chemnitz East Forum, Chemnitz, aprilie 2003

Download

EN

The Rationalities of Corruption: A Focus Group Study with Middle-Sized Business Firms [Motivaţiile corupţiei: un studiu bazat pe focus grup asupra firmelor mijlocii](coautori Ronald F. King şi Irina Kantor)

3rd Annual Meeting of the Romanian Society of Political Science, Cluj-Napoca, octombrie 2002

Download

RO

Linii de clivaj social şi definirea bazelor de susţinere pentru partidele politice din România [Dimensions of Social Cleavages and the Support Bases for Political Parties in Romania]

Colocviul Naţional "Politica - realitate şi paradigmă", Cluj-Napoca, 14-15 decembrie 2001

Secţiuni


Informaţii de contact:

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Colectivul de Sociologie şi Asistenţă Socială

Sibiu, Str. Lucian Blaga, Nr. 2-4

Tel./Fax: +40.269.212.970

E-mail:

andrei.gheorghita[at]ulbsibiu[dot]ro